Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Ubytovací řád

PROVOZNÍ ŘÁD

TURISTICKÁ ZÁKLADNA VESMÍR BOLATICE
 1. Při zahájení pobytu je povinností odevzdat seznam ubytovaných
 2. Při pohybu po budově používat přezůvky
 3. V celém objektu dodržovat přísný zákaz kouření
 4. Ve všech prostorách udržovat pořádek a čistotu
 5. V objektu smí pobývat pouze osoby uvedené na seznamu ubytovaných
 6.  Veškerý odpad třídit do příslušných nádob
 7. Dodržovat protipožární a bezpečnostní předpisy
 8. Bez souhlasu správce nerozdělávat oheň v místech k tomu určených
 9. Zákaz manipulace s otevřeným ohněm a výbušninami
 10. Dodržovat předpisy pro zacházení s elektrickými a plynovými spotřebiči
 11. Při opuštění základny vše řádně uzamknout
 12. Dodržovat noční klid, tj. od 22,00 do 6,00 hodin
 13. Před ukončením pobytu uvést vše do původního stavu
 14. Případné škody sepsat a nahlásit správci základny
 15. Umožnit zástupci provozovatele kontrolu dodržování provozního řádu

 

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...