Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Profil skupiny ...

PROFIL ORGANIZACE

 

K O N D O R

(Konfederace nezávislých – dětská organizace)

dětská organizace s celostátní působností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina VESMÍR II Bolatice

Ostatní skupiny

Šán, Čtrnáctka, Kořes, Úsvit, Modřanská trojka, Vesmír I, Odvážných, Úplněk, Stará Ves

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl

ARAKIS

Tábornický oddíl ORION

 

Klub přátel skupiny Vesmír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL SKUPINY VESMÍR BOLATICE

 

Kolektiv vedoucích skupiny VESMÍR Bolatice

Nejvyšším orgánem skupiny je schůze kolektivu vedoucích. Kolektiv vedoucích je složen ze všech členů skupiny starších 18-ti let

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová rada

Nejvyšší orgán skupiny mezi jednotlivými poradami skupiny

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí skupiny

- zastupuje skupinu na veřejnosti, jedná jménem skupiny a obhajuje její činnost

- cílevědomě řídí chod skupiny, dbá na dodržování zákonů, statutu organizace a skupiny, jakožto i vnitřních směrnic

- má podpisové právo při podepisování smluv a dohod

- svolává a řídí schůze kolektivu vedoucích

- svolává výroční poradu do daného termínu

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodář skupiny

Jednatel skupiny

Revizor skupiny

-    hospodaří s majetkem skupiny

-    zodpovídá za nakládání s finančními prostředky skupiny

-    vede řádné účetnictví

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

-    v nepřítomnosti vedoucího ho zastupuje

-    rozsah jeho pravomocí schvaluje kolektiv vedoucích

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

-    je vedoucím kontrolní a revizní komise

-    provádí kontrolu hospodaření a další činnosti skupiny

-    předkládá skupinové radě návrh na opatření při zjištění nedostatků

/ostatní práva a povinnosti viz. statut a směrnice skupiny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...