Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Klub přátel skupiny Vesmír

Klub přátel skupiny Vesmír /dále jen KPSV/ je základním článkem struktury skupiny Vesmír Bolatice. V tomto klubu se sdružují zejména zájemci o členství v naší skupině z řad široké veřejnosti, kteří mají snahu býti napomocni při činnosti skupiny, ale přitom nemají takové časové nebo jiné možnosti, aby mohli být členy některého oddílu. Nemají tedy pravidelné schůzky.

Členové KPSV jsou právoplatnými členy naší skupiny, což především znamená, že mohou využívat všech výsad poskytovaných běžným členům. Vedení skupiny od tohoto klubu očekává pomoc při organizování akcí, táborů, na brigádách apod. Tímto si hlavně dovoluji oslovit případné zájemce o členství v KPSV. I tady se ovšem platí členské příspěvky. A myslím, že částka 100 kč ročně je oproti možným výhodám zanedbatelná částka.

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...