Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Výroční porada 17.3.2017

Zápis z výroční porady kolektivu vedoucích

 

Datum konání: pátek 17. března 2017 od 17,00 hod., jídelna TZ Vesmír Bolatice

Celková účast:  26 členů kolektivu vedoucích skupiny Vesmír Bolatice        

Projednávané body:

                        - ADAMEC Filip - zahájení výroční porady; přivítání členů kolektivu vedoucích; seznámení s programem výroční porady; seznámení s hlasovacím právem jednotlivých struktur skupiny v roce 2017: ARAKIS – 4 hlasy, Nezmárek 0 hlasy (nedodržel podmínky pro získání hlasů), KPSV – 2 hlasy, Orion – 10 hlasů; poděkování aktivním členům skupiny za práci v roce 2016; určení volební komise: Hanzlík Michal (předseda), Hahn Matěj, Rataj Luboš a pořizovatele zápisu z výroční porady: Duxa Honza   

                        - ADAMEC Filip a DUXA Jan - seznámení s činností skupiny v roce 2016. Organizace dvou stanových táborů a jednoho příměstského tábora, účast na sletu vedoucích org. KONDOR v Praze, pomoc s organizací některých obecních akcí /Obecní ples, Stavění májky, Pochod za zdravím, Art Jam/; aktivní účast na Dni Země; brigády na TZ; stavění a bourání SZ; investice na TZ /Oprava nástěnek, nová tiskárna, zavedení EET/ a SZ /nákup 18 ks nových celt na stany, nový stan pro umývárny, oprava střechy jídelny a oprava umývárek / Sponzorské dary /Isotra, Elektro Riky/. 

 

          - ADAMEC Filip - informace o možnostech využití kurzů (zdravotník, lezení, uzlování, cyklo instruktor, hlavní vedoucí) pro rozšíření a zkvalitnění vědomostí vedoucích a instruktorů – více informací na středečních poradách

 

                        - zprávy o činnosti jednotlivých struktur skupiny za rok 2016

-       SEIDEL Jakub  - oddíl Arakis     

-       DUDA Gabriel  - oddíl Nezmárek - nepřítomni   

-       ADAMEC Filip  - T.O. Orion       

-        

          - KOCUROVÁ Dagmar – informace o stavu účetnictví za rok 2016    

          - RATAJ Tomáš- hodnotící zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2016

 

          - ADAMEC Filip -  změna hospodáře – KOCUROVÁ Dáša - ŠEVČÍKOVÁ Klára

          16 hlasů pro; 0 hlasů proti; 0 hlasů se zdrželo

 

          - ADAMEC Filip – nákup nového auto pro účely organizace

          6 hlasů pro; 10 hlasů proti; 0 hlasů se zdrželo

 

          - ADAMEC Filip – zdražení ubytování a ostatních služeb TZ o 10 korun a SZ o 200 korun pro rok 2018

          16 hlasů pro; 0 hlasů proti; 0 hlasů se zdrželo

 

 

 

 

 

          - výsledky voleb do skupinové rady a kontrolní a revizní komise

          - vedoucí skupiny: ADAMEC Filip (14 hlasů/87,5% v 1. kole)

              - členové skupinové rady: DUXA Jan (13 hlasů/82,5% v 1. kole), PLAČEK Vojtěch (11 hlasů/68,25% v 5. kole)

 

          - předseda kontrolní a revizní komise: KOCH Pavel (12 hlasů/75% v 5. kole) 

- členové KRK: KISZKOVÁ Markéta (12 hlasů/81,25% v 2. kole), BURDÍK Vítězslav (14 hlasů/87,5% v 1. kole)

 

          -  ADAMEC Filip, DUXA Jan  - seznámení s cíly a programem nového vedení skupiny

          -  Diskuze

 

                                                                                                               Zapsal: DUXA Jan

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...