Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Výroční porada, 4.3.2016

Zápis z výroční porady kolektivu vedoucích

 

Datum konání: pátek 4. března 2016 od 17,00 hod., jídelna TZ Vesmír Bolatice

Celková účast:  28 členů kolektivu vedoucích skupiny Vesmír Bolatice        

Projednávané body:

01/01/201          - KOCH Pavel - zahájení výroční porady; přivítání členů kolektivu vedoucích; seznámení s programem výroční porady; seznámení s hlasovacím právem jednotlivých struktur skupiny v roce 2016: ARAKIS – 4 hlasy, Nezmárek 2 hlasy, KPSV – 1 hlasy, Orion – 7 hlasů; poděkování aktivním členům skupiny za práci v roce 2015; určení volební komise: Bortlíková Karolína (předseda), Hanzlíková Věra, Kiszka Tomáš a pořizovatele zápisu z výroční porady: Rataj Tomáš   

01/02/2015        - KOCH Pavel - seznámení s činností skupiny v roce 2015. Organizace dvou stanových táborů a jednoho příměstského tábora, účast na sletu dětí org. KONDOR v Čimelicích, pomoc s organizací některých obecních akcí /Obecní ples, Stavění májky, Pochod za zdravím, Den strašidel/; aktivní účast na Dni Země; brigády na TZ; stavění a bourání SZ; investice na TZ /podhledy a osvětlení v sociálkách, oprava vstupní předsíně, oprava venkovního skladu, běžná údržba, zbudování garáže v části skladu SZ, demontáž venkovního obložení, / a SZ /nákup 18 ks nových celt na stany/  

01/03/2015        - zprávy o činnosti jednotlivých struktur skupiny za rok 2014

-       SEIDEL Jakub  - oddíl Arakis     

-       DUDA Gabriel  - oddíl Nezmárek    

-       ADAMEC Filip  - T.O. Orion       

01/04/2015        - KOCH Pavel - informace o ukončení pronájmu pohostinství Pod Kostelem v Bolaticích, způsob vyrovnání se zaměstnanci, průběh převodu majetku a finanční vyrovnání s novým nájemcem    

01/05/2015        - KOCUROVÁ Dagmar - informace o stavu účetnictví za rok 2015    

01/06/2015        - BURDÍK Vítězslav - hodnotící zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2015

01/07/2015        - KOCH Pavel -  změna stanov skupiny Vesmír Bolatice

          14 hlasů pro; 0 hlasů proti; 0 hlasů se zdrželo

01/08/2015        - výsledky voleb do skupinové rady a kontrolní a revizní komise

          - vedoucí skupiny: ADAMEC Filip (12 hlasů/85,7%)   

          - členové skupinové rady: DUXA Jan (14 hlasů/100%), SEIDEL Jakub (14 hlasů/100%)

          - předseda kontrolní a revizní komise: TOMŠŮ jana  (10 hlasů/71,4%) 

          - členové KRK: RATAJ Tomáš (12 hlasů/85,7%), ŠÍMA Hubert (10 hlasů/71,4%)

01/09/2015        - KOCH Pavel – uvedení nových členů SR a KRKu do funkce + prvotní úkoly /MAS Hlučínsko, MAP, uvedení názvu skupiny do pořádku u MS v Praze, EET atp.

01/10/2015        -  ADAMEC Filip, DUXA Jan  - seznámení s cíly a programem nového vedení skupiny

01/11/2015        -  Diskuze

 

                                                                                                               Zapsal: RATAJ Tomáš

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...