Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Zápis z Výroční porady

ZÁPIS Z VÝROČNÍ PORADY KOLEKTIVU VEDOUCÍCH
 
Datum konání: středa 11. března 2020 od 17,00 hod., jídelna TZ Vesmír Bolatice
Celková účast:  25 členů kolektivu vedoucích skupiny Vesmír Bolatice         
Projednávané body: 
 
 1. Přivítání a úvodní slovo
 2. Činnost struktury v roce 2019
 3. Činnost jednotlivých struktur skupiny
 4. Hospodaření v roce 2019
 5. Hodnotící zpráva kontrolní revizní komise
 6. Stanová základna
 7. Volba nového hospodáře
 8. Schválení rozpočtu na rok 2020
 9. Volba volební komise + hlasovací práva
 10. Volba skupinové rady
 11. Volba kontrolní revizní komise
 12. Činnost skupiny v roce 2020
 13. Závěrečná diskuze
 
 
 
 
a)     ADAMEC Filip - zahájení výroční porady; přivítání členů kolektivu vedoucích; seznámení s programem výroční porady. Zapisovatelem určen Stanislav Drastík
 
b)    ADAMEC Filip - Seznámení s činností skupiny v roce 2019. Zhodnocení provozu Turistické základny Vesmír v roce 2019, prognóza do budoucna. Seznámení se záměry ohledně Turistické základny - výměna topidel za ústřední topení do konce roku, dokoupení prostěradel, vyčištění deka a polštářů. V roce 2019 neproběhla žádná velká brigáda na TZ, pouze menší. V roce 2020 v plánu brigáda na úpravu venkovních prostor a doplnění zásob dřeva. Rozebrání situace na stanové základně, zhodnocení pronájmů a dokončených projektů, jako nové sprchy, bedna na potraviny atd. Seznámení se záměrem nakoupit nové tee-pee, solární ohřev vody do kuchyně, natření podlahy ve skladu pod KD v Bolaticích, vyřešit problém záchodů. Představení návrhů jednotlivých řešení, jako mobilní toalety s pravidelným čištěním, plastová samonosná jímka, výkop nové díry a použití bazénové plachty. Poslední možnost vybrána asi jako nejlepší. Dále nabídnuto možnost získání financí na školení, dotací MSK a sletem vedoucích mateřské organizace KONDOR. V neposlední řadě také představena propagace skupiny a její výsledky.
 
 c) Zprávy o činnosti jednotlivých struktur skupiny za rok 2019
 
 • Fojtík Filip  - oddíl Arakis     
 • Krettek Tomáš  - T.O. Orion        
 • Koch Pavel - T.O. Orion - Orionek
 
d)  ŠEVČÍKOVÁ Klára – v zastoupení – informace o stavu účetnictví za rok 2019
e)  DUXA Jan – v zastoupení - hodnotící zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2019
 
• zápisy z jednotlivých kontrol jsou k náhlédnutí jako příloha zápisu z výroční porady 2020
Zhodnocení práce Kontrolní a revizní komise v roce 2019, zjištěny jen drobné nedostatky v táborových dokumentacích.
 
f)   Stanová základna – Seznámení s termíny stavění, bourání tábora a jednotlivých turnusů. Stavění tábora 26. – 28.6.2020.                 
 
 g) Volba volební komise + hlasovací práva  
 
 • volební komise – Václav Vavřínek, David Michalík, Nikolas Valušek
      
                                                   - předsedou byl zvolen: David Michalík
 
 • hlasovací právo: 
 • oddíl ARAKIS (4 hlasy) – Stanislav Drastík, Přemysl Labuda, Filip Fojtík, Lukáš Slovík
 
 • oddíl TO ORION (9 hlasů) – Tomáš Krettek, Michal Krettek, Štěpán Otipka, Matěj Otipka, Pavel Koch – 3 hlasy, Šimon Plaskura – 2 hlasy
 
 • KPSV (4 hlasy) – Tomáš Rataj, Luboš Rataj, Vítězslav Burdík, Lukáš Vitásek
 
Diskuse ohledně rozdělení hlasů. Viz SV 04/01 – Hlasovací právo - 2.  Vedení skupiny prosazuje názor, že pokud je dostatečný počet přítomných členů starších 18 let dané struktury, tedy platných voličů, měly by být hlasy rozděleny mezi všechny přítomné. Až poté by mělo dojít k bodu SV 04/01 – Hlasovací právo - 2, tedy, že jedna osoba může mít i více než jeden volební hlas. I přes argumenty vedení skupiny T.O.Orion Bolatice nehodlá změnit způsob rozložení hlasů. Vedení skupiny se poté dohodlo na pokračování v poradě bez zbytečných průtahů.
 
h)            Volba nového hospodáře - kandidát: ŠEVČÍKOVÁ Klára - odhlasováno (PRO 16 hlasů, PROTI 0
hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas )
 
i) Schválení rozpočtu pro rok 2020 - předložený rozpočet pro rok 2020 byl odsouhlasen (PRO 16 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 1 hlas )
j)  Zrušení registrace k DPH – návrh byl jednomyslně přijat
 •  
 
 
l) Volba skupinové rady a Kontrolní a revizní komise
1.kolo
KRK
Pavel Koch – 9 hlasů
Viktorie Hluchníková – 14 hlasů – zvolena
Lukáš Slovík 9 hlasů
Štěpán Otipka – 15 hlasů – zvolen
Vedení skupiny
Vojtěch Plaček – 8 hlasů
Tomáš Rataj – 8 hlasů
Filip Adamec – 8 hlasů
Šimon Plaskura – 9 hlasů
Matěj Otipka – 9 hlasů
Michal Krettek – 9 hlasů
2.kolo
KRK
Pavel Koch – 9 hlasů
Lukáš Slovík 8 hlasů
Vedení skupiny
Vojtěch Plaček – 8 hlasů
Tomáš Rataj – 8 hlasů
Filip Adamec – 8 hlasů
Šimon Plaskura – 9 hlasů
Matěj Otipka – 9 hlasů
Michal Krettek – 9 hlasů
3.kolo
KRK
Pavel Koch – 11 hlasů – zvolen
Lukáš Slovík – 4 hlasy
Vedení skupiny
Vojtěch Plaček – 15 hlasů - zvolen
Tomáš Rataj – 8 hlasů
Filip Adamec – 17 hlasů - zvolen
Šimon Plaskura – 10 hlasů
Matěj Otipka – 0 hlasů
Michal Krettek – 1 hlasů
4.kolo
Vedení skupiny
Tomáš Rataj – 8 hlasů
Šimon Plaskura – 9 hlasů
- odstoupení kandidáta Šimona Plaskury
5.kolo
Vedení skupiny
Tomáš Rataj – 11 hlasů - zvolen
Filip Adamec – vedoucí skupiny
 
n)  Činnost skupiny v roce 2020 – cíle skupiny byly představeny už v průběhu porady. Dále se vedení skupiny dohodlo, že Šimon Plaskura se bude účastnit všech jednání vedení skupiny a podílet se na řízení a chodu skupiny.      
               Schválil: ADAMEC Filip                                                                                                            

ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...