Nástěnka skupiny - aktuální informace Oddíly ve skupině O skupině Vesmír Bolatice Turistická základna, Bolatice Stanová základna Klokočůvek Zajímavé odkazy Kontaktní informace

Zápis z Výroční porady 20.3.2019

ZÁPIS Z VÝROČNÍ PORADY KOLEKTIVU VEDOUCÍCH

 

Datum konání: úterý 20. března 2019 od 17,00 hod., jídelna TZ Vesmír Bolatice

Celková účast:  19 členů kolektivu vedoucích skupiny Vesmír Bolatice         

Projednávané body: 

 

 1. Přivítání a úvodní slovo
 2. Činnost struktury v roce 2018
 3. Činnost jednotlivých struktur skupiny
 4. Hospodaření v roce 2018
 5. Hodnotící zpráva kontrolní revizní komise
 6. Stanová základna
 7. Volba nového hospodáře
 8. Schválení rozpočtu na rok 2019
 9. Volba volební komise + hlasovací práva
 10. Volba skupinové rady
 11. Volba kontrolní revizní komise
 12. Činnost skupiny v roce 2019
 13. Závěrečná diskuze
 

 

 

 

a)     ADAMEC Filip - zahájení výroční porady; přivítání členů kolektivu vedoucích; seznámení s programem výroční porady. Zapisovatelem určen Filip Adamec

 

b)     ADAMEC Filip - Seznámení s činností skupiny v roce 2018. Zhodnocení provozu Turistické základny Vesmír v roce 2018, prognóza do budoucna. Organizace dvou stanových táborů, řadě akcí s názvem Skalní lezení pro veřejnost, pomoc s organizací některých obecních akcí /Obecní ples, Stavění májky, Art Jam/; aktivní účast na Dni Země; brigády na TZ; stavění a bourání SZ. Pořádání zdravotnického školení pro své členy v lednu 2019, připomenutí možnosti proplacení různých školení členům. Rekonstrukce duben 2018 na TZ – zvětšení pergoly, úprava venkovních prostor, výměna koberců v části budovy, nákup nových popelnic, nový nábytek v kanceláři. Rekonstrukce březen 2019 výměna zbytku koberců v budově, nákup nových stolů do kanceláře, koupě projektoru. Nastínění výměny plynových přímotopů z obecní dotace, který bude probíhat v roce 2019. Zhodnocení nutných investicí do budoucna. SZ v roce 2018 celkem 4 turnusy na stanové základně, co se týká investic, pouze drobnosti do kuchyně a drobné opravy. V roce 2019 nákup nových nerezových dřezů na mytí nádobí, výměna poškozené plachty hospodářského stanu, dokončení sprch a nákup záložního hospodářského stanu. Diskuse týkající se navýšení cen táborů a možnosti příspěvků skupině. Zaměření se na dotace z MŠMT a MSK na rok 2020. 

 

            c) Zprávy o činnosti jednotlivých struktur skupiny za rok 2018

 

 • Linda Hellebrandtová  - oddíl Arakis     
 • Krettek Tomáš  - T.O. Orion        
 • KOCH Pavel - T.O. Orion - Orionek

 

d)  ŠEVČÍKOVÁ Klára – v zastoupení – informace o stavu účetnictví za rok 2018

 

 

e)  DUXA Jan – v zastoupení - hodnotící zpráva kontrolní a revizní komise za rok 2018

 

• zápisy z jednotlivých kontrol jsou k náhlédnutí jako příloha zápisu z výroční porady 2019

Zhodnocení práce Kontrolní a revizní komise v roce 2018, zjištěny jen drobné nedostatky v táborových dokumentacích. Nutné pokračování v inventarizaci majetku. Na závěr uvedeny návrhy na zlepšení a diskuse o tvorbě nového webu skupiny s možností elektronické obsazenosti TZ.

 

f)   Stanová základna – Seznámení s termíny stavění, bourání tábora a jednotlivých turnusů. Stavění tábora 21. – 23.6.2019.                      

 

 

g)  Volba nového hospodáře - kandidát: ŠEVČÍKOVÁ Klára - odhlasováno (PRO 19hlasů, PROTI 0

hlasů)

 

h)  Schválení rozpočtu pro rok 2018 - předložený rozpočet pro rok 2019 byl odsouhlasen jednomyslně.

 

           k) Volba volební komise + hlasovací práva  

 

 • volební komise – Matěj HAHN, Alexandra PRASKOVÁ

      

                                                    - předsedou byl zvolen: Matěj HAHN

 

 

 

 • hlasovací právo: 
 • oddíl ARAKIS (4 hlasy) - SLOVÍK Lukáš, VAVŘÍNEK Václav, VINÁREK Vojtěch, HELEBRANDTOVÁ Linda

 

 • oddíl TO ORION (12 hlasů) - KRETTEK Tomáš – 2 hlasy, ADAMEC Filip – 2 hlasy, OTÍPKA Matěj – 2 hlasy,  OTÍPKA Štěpán, KRETTEK Michal, KOCH Pavel – 2 hlasy , RATAJ Tomáš, VITÁSKOVÁ KISZKOVÁ Markéta,

 

 • KPSV (3 hlas) - RATAJ Luboš, PLAČEK Vojtěch, MICHALÍK David          

 

l) Volba skupinové rady

 

 • kandidáti do skupinové rady: ADAMEC Filip, RATAJ Tomáš, PLAČEK Vojtěch,
 • zvoleni:  ADAMEC Filip (19hlasů/100%) - zvolen jako vedoucí skupiny, PLAČEK Vojtěch (18 hlasů/94,7%), RATAJ Tomáš (17 hlasů/89,4%)

 

m) Volba kontrolní revizní komise  

 

 • kandidáti do revizní: DUXA Jan, SLOVÍK Lukáš, FOJTÍK Filip.
 • zvoleni: FOJTÍK Filip (19 hlasů/100%), SLOVÍK Lukáš(18 hlasů/94,7%),  DUXA

Jan (19 hlasů/100%) - zvolen jako předseda komise

 

n)  Činnost skupiny v roce 2018 - seznámení s cíly a programem nového vedení skupiny, vznesen návrh na odměňování skupinové rady a vedoucího skupiny. Odsouhlasena měsíční odměna ve výši 1500 Kč pro vedoucího skupiny a 1000 Kč pro členy skupinové rady. 

 

 • o)  Závěrečná diskuze - během závěrečné diskuze byly vzneseny tyto návrhy:

 

Dovybavení kuchyně na SZ, koupě bedny na nářadí, zasílání zápisů z porad na email.

 

 

             

                Schválil: ADAMEC Filip      

               
ReHANEK - web - design - softwarePřihlásit se...